Happy Wheels of My Life
18 Bp\Skatin'\Drummin'\Beat makin'


Adj egy gördeszkát, rakj be valami (jó) zenét és én elleszek...
Home Theme Yeah, i marry u if you want....

Na jó!

Kurva matek, ma már tényleg elpicsázlak!

spuandi:

niggaclouds:

pbh3:

The planets, aligned.

the sickest thing ive ever seen

ok wow

(Source: jonyorkblog, via ilkajanka)

Pótvizsga

Lesz holnap sooo, légyszi legalább csak egyszer gondoljatok arra hogy átmegyek és ha ezt már többen megteszik akkor…. se lesz több dolog a buksimban de legalább jól esik meg ilyesmik.  

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter